• Back To Blog

  On Sep 16

  Mācību plāns 16.septembrim

  Diemžēl mūzikas Māra saslimusi, uz brīdi ar mazajiem sola darboties sporta Linda.

  Valdes dežurante:
  Iveta Ābele
  +371 26 301 871

  Vecāku dežurants:
  Līga Ikauniece
  073 959 08 02
  Evija Krūmiņa
  070 532 77 87

  View On Facebook

 

Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com