• Back To Blog

    On Jul 26

    Spriež par iespējām uzlabot latviešu valodas mācīšanu latviešu skolās ārzemēs

    Diasporas latviešu jaunā paaudze arvien attālinās no latviešu valodas kā dzimtās valodas.    http://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/spriez-par-iespejam-uzlabot-latviesu-valodas-macisanu-latviesu-skolas-arzemes.a244499/

 

Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com